یک معلم به 45 ضربه شلاق به اتهام کشیدن کاریکاتور محکوم شد.

محکومیت یک معلم به 45 ضربه شلاق با شکایت آموزش و پرورش / علت کشیدن کاریکاتور

کلانشهر: یک معلم به 45 ضربه شلاق با شکایت وزیر آموزش و پرورش و معاونش اتهام کشیدن کاریکاتور محکوم شد.

رای دادگاه

با استعنات از خداوند متعال در خصوص اتهام آقای رضا نهضت ............. شغل فرهنگی فاقد سابقه کیفری متاهل کد ملی .....دایر بر توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه موضوع شکایت آقایان 1- محسن حاجی میرزایی (وزیر اموزش و پرورش ) و 2- ترکمن الله یار (معاون وزیر آموزش و پرورش) با نمایندگی حقوق آقایان سیدجعفر سادات رسولی و امید رضاوند تحت عنوان ((حرف حساب))  اقدام به بیان مطلب و یا ترسیم کاریکاتور توهین آمیز نسبت به شکات نموده که تصاویری از آن در پرونده مضبوط است. ( صفحات 6 الی 26) که از جمله آن در یک کاریکاتور پوشاندن پارچه شبیه به چادر بر سر آقای ترکمن الله یار و با بیان عبارتی تحت عنوان آقای وزیر! جان نیروهای ستادی و جان خودتان در خطر است تورا به خدا بفهم! و یا مواردی مشابه از این نوع ( که جهت اشاعه آن از تکرار در دادنامه اجتناب می گردد) از سوی متهم بیان گردیده است.

متهم ضمن رد اتهام انتسابی اظهار داشت موسس کانال تلگرامی خودش می باشد و در کانال یک گروه تلگرامی تحت عنوان (حرف حساب)  ایجاد کرده که موضوعاتی در رابطه با آموزش و پرورش بیان می شد و در یک قسمت در قالب طنز مطالبی بیان می شد.

متهم با معرفی خود به عنوان یک معلم اظهار داشت پارچه ای که در کاریکاتور بر سر احد از شکات می باشد در واقع حوله بوده که از یک سریال تلویزیونی آن را گرفته است.

علی ایحال صرفنظر از دفاعیات غیرموجه و غیر مستدل متهم در خصوص علت درج مطالب یا کاریکاتور توهین آمیز در صفحه خود به توجه به شکایت شکات، ملاحظه مستندات ابرازی از سوی شاکی، تعلق صفحه تلگرامی حرف حساب به متهم و اقرار وی به آن و ملاحظه سوابق قبلی تذکرات و مسئولین نظارتی وزارتخانه به متهم و ادامه وی به درج مطالب مشابه لذا بزهکاری متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 متهم به 45 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.رکنا