نماینده ابهر در مجلس در پاسخ به عدم استفاده از ماسک:
من بیمه حضرت ابوالفضل(ع) هستم
۲۳ مهر ۹۹ - ۰۱:۳۶ چاپ
من بیمه حضرت ابوالفضل(ع) هستم

کلانشهر: نماینده ابهر در مجلس گفت: رعایت موارد بهداشتی و پروتکل‌ها در شرایط کرونایی جای خود دارد اما همان چیزی رخ می‌دهد که مقدر خداوند است و باید رخ دهد.

نماینده ابهر در مجلس گفت: من بیمه حضرت ابوالفضل(ع) هستم.

وی افزود: رعایت موارد بهداشتی و پروتکل‌ها در شرایط کرونایی جای خود دارد اما همان چیزی رخ می‌دهد که مقدر خداوند است و باید رخ دهد.


اعتمادآنلاین