به دام افتادن حفاران غیرمجاز در قهوه خانه لب آب رشت

حفاران غیرمجاز در قهوه خانه انتهای بازارچه لب آب رشت به دام افتادند.

کلانشهر: شنیده می‌شود که حفاران غیرمجاز در قهوه خانه انتهای بازارچه لب آب رشت در حال حفر تونل برای پیدا کردن گنج! بودند که در پی آن پلیس اطلاعات و امنیت سریعا در محل حفاری حاضر شده و با حکم قضایی مکان مورد نظر را باز کردند

گفتنی است محله لب آب رشت از جمله محله های قدیمی رشت محسوب می‌گردد.


گیل‌خبر