وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری تاکید کرد که عادی‌سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز، یک پیروزی برای آرمان چندجانبه‌گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه‌مان به شمار می‌آید.

عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان یک پیروزی  برای آرمان چندجانبه گرایی است

کلانشهر: محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری به مناسبت پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران اعلام کرد: روزی بسیار مهم برای جامعه بین‌المللی که - در مخالفت با تلاش‌های بدخواهانه آمریکا - از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برجام حفاظت کرده است. عادی‌سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز، یک پیروزی‌ برای آرمان چندجانبه‌گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه‌مان به شمار می‌آید.


ایلنا