حاجی پور: خیابان مطهری در روزهای جمعه مرکز شیوع کرونا است / من نمی دانم مردم چرا ماسک نمی زنند

کلانشهر _ گروه سیاسی: احمد رمضانپور نرگسی در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر رشت گفت: محمد احمدی پنجاه و پنجمین شهردار رشت است که با رای قاطع اعضای شورای رشت به این سمت منصوب شد.
وی افزود: برای اولین بار بود که در ظرف مدتی کوتاه شهردار از طرف شورا انتخاب شد و پنج روزه پرونده شان تکمیل شد.
رمضانپور نرگسی خاطرنشان کرد: امیدواریم انتخاب خوبی باشند و توفیق خدمت به شهر و مردم نصیبشان شود.
وی افزود: از ابتدای شورای این دوره بنا داشتیم تمام چهار سال را با یک شهردار بگذاریم و اقای نصرتی گزینه خوبی برای مدیریت شهر رشت بود.
رییس شورا ادامه داد: محمد احمدی هم مساله شهری را می داند و با تجربیاتی که دارد می تواند موفق عمل کند و انتظار ما این است ابتدا زیرساخت های شهر به ثمر برسد و حتما مشکلات پسماند نیز برطرف شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم به گونه ای کار شود که دوره بعد شورا نیز بتواند موفق و موثر برای توسعه شهر گام بردارد.
در ادامه اسماعیل حاجی‌پور عضو شورای شهر رشت گفت: وضعیت شهر رشت بد است، کرونا بیداد می‌کند و پزشکان و پرستاران خسته شده اند.
وی افزود: من نمی دانم چرا برخی از مردم ماسک نمی زند. حاجی پور ادامه داد: مرکز کرونا در خیابان مطهری رشت روزهای جمعه است که از بیمارستانها خطرناک تر است.
وی تصریح کرد: باید ورودی های شهر را ببندیم، آخر این مسافرت ها چه معنی دارد.
حاجی پور افزود: هر روز کشته های زیادی داریم و متاسفانه آمار جوانانی که کشته می‌شوند رو به افزایش است.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری در بین دیگر دستگاههای شهر از بابت کرونا بیشترین خسارت را متحمل شده و خیلی کار انجام داده است.
وی گفت: کرونای اقتصادی هم اصناف بازاریان را رنج می دهد و به زودی چک های زیادی برگشت خواهند خورد.