سودجویی از کاهش آب تالاب انزلی در شهرستان رشت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: با پسروی و کاهش آب تالاب انزلی برخی از سودجویان به قصد ایجاد و توسعه اراضی کشاورزی منطقه تالابی و زیستگاه حیات وحش را مورد تخریب و تصرف قرار می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، اصغر خودکار گفت: در طول سالهای اخیر بدلیل پسروی و کاهش آب تالاب انزلی برخی از سودجویان به قصد ایجاد و توسعه اراضی کشاورزی منطقه تالابی و زیستگاه حیات وحش را مورد تخریب و تصرف قرار می‌دهند.

وی افزود: متخلفین با توجه به قانون حفظ و حمایت از تالابها و ماده 690 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و آراء متناسب صادر می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت خاطرنشان کرد: به دنبال تصرف اراضی ملی تالاب انزلی در محدوده روستای چوکام، بخش خمام رشت توسط افرادی متخلف مستندات تهیه شد.

وی تصریح کرد: تصاویر نقشه اراضی تصرفی و تنظیم صورت جلسه شد و متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

خودکار با بیان اینکه پس از سیر مراحل قانونی در شعبه چهارم دادگاه خمام هریک از متصرفین به 4 ماه حبس تعزیری محکوم  شدند،گفت: قاطعیت و جدیت مقامات قضایی در برخورد با متصرفین بسیار موثر بود.