khanekhodro

مادر باردار قبل از رسیدن به بیمارستان در خیابان فارغ شد و نوزادش را به دنیا آورد.

نوزاد عجول در خودرو گوشه خیابان به دنیا آمد/ عکس

کلانشهر: در شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی، مادر باردار در داخل خودروی شخصی و در حالت اورژانسی بود که مامای یکی از  بیمارستان‌های خصوصی خیابان امام به کمک مهمانداران و با پوشاندن اطراف ماشین، حریم خصوصی بیمار را حفظ کرده و زایمان توسط این ماما و همراهی دیگر مامای بخش زایمان بیمارستان و مهمانداران انجام شد.

پدر خانواده با بیان اینکه حال همسر و پسرش خوب است، می‌گوید: «در حال کار کردن در باغ بودم که موبایلم زنگ خورد صدای نگران مادرم از آنطرف خط می آمد که خودت را سریع برسان درد همسرت شروع شده و بچه دارد می آید.»

نمی‌دانم چطور ترافیک های طولانی را رد کردم، به خیابان امام  که رسیدم به یک خانمی گفتم به دادم برسید همسرم حالش خوب نیست.

خیلی طول نکشید که چند نفر خودشان را به ماشینم رساندند و پتوها را روی ماشین انداختند و دیگر چیزی ندیدم. چند دقیقه بعد صدای گریه پسرم در فضا پیچید و آرامشی یافتم توصیف ناپذیر، حال هر دوتایشان خوب است. خدایا شکرت. اسمش را محمد میگذاریم.

نظر شما:

security code