khanekhodro

مشاوره کنکوری از ۶۰۰ تا ۲ و نیم میلیون تومان

کلانشهر: قیمت‌های نامتعارف برخی مشاوران کنکوری برای انتخاب رشته؛ از ۶۰۰ تا ۲ و نیم میلیون تومان متغیر است.

افشین مسافری، مشاوره تحصیلی و کنکور در این باره گفت: قیمت انتخاب رشته هر سال به طور معمول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا می‌رود. قیمت‌های مختلفی در بازه زمانی انتخاب رشته می‌شنویم از ۶۰۰ هزار تومان به بالا قیمت‌های مختلفی داریم.
قیمت‌های غیر متعارف درباره انتخاب رشته نه امسال بلکه هر سال زیاد است و می‌شنویم. بالاترین قیمتی که امسال از مشاوران شنیده ایم یک میلیون و ۸۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.