سنبل آبی به سرعت رشد می‌کند و در 14روز 2 برابر تکثیر می‌شود و سطح آب را می‌پوشاند و مانع ورود نور و اکسیژن به داخل آب می‌شود

گزارش تصویری پاکسازی تالاب عینک رشت از گیاه مهاجم سنبل آبی
اختصاصی کلانشهر:الهه فلاح-موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما با همکاری سازمان پسماند و شهرداری منطقه چهار رشت صبح امروز جمعه دهم آذر بخش‌هایی از تالاب عینک رشت را از گیاه مهاجم سنبل آبی پاکسازی کردند.

سنبل آبی یکی از 10 گیاه مهاجم دنیا و مهمترین و پرهزینه‌ترین علف هرز آبزی دنیاست.

سنبل آبی به سرعت رشد می‌کند و در 14روز 2 برابر تکثیر می‌شود و سطح آب را می‌پوشاند و مانع ورود نور و اکسیژن به داخل آب می‌شود.

طی یک دهه گذشته بارها تالاب‌های گیلان توسط فعلان محیط زیست و اداره محیط زیست و برخی ارگان‌ها از این گونه مهاجم پاکسازی شده است. کارشناسان محیط زیست می گویند ریشه کنی کامل گیاه «سنبل آبی» به 20سال پایش مداوم نیاز دارد.